Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Vũ Vinh

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcsvuvinh@edu.viettel.vn