Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Vũ Vinh

Vũ Thư - Thái Bình
c12vuvinh@gmail.com