Quá trình xây dựng và trưởng thành

Trường THCS Vũ Vinh - Quá trình xây dựng và trưởng thành.....

 

TRặ¯ỏằœNG THCS VÅă VINH

QUÁ TRÌNH XÂY Dỏằ°NG VÀ TRặ¯ỏằžNG THÀNH

 

I.VÅă VINH MIỏằ€N QUÊ VăN HIỏºắN VỏằšI NHIỏằ€U TRUYỏằ€N THỏằNG TỏằT ĐỏºáP

ư/ Lịch sử và trưởng thành

     + Tên gọi và địa dư hành chính xã Vũ Vinh ngày nay mới đ­ợc thành lập , từ năm 1955 nhưng lịch sử hình thành mảnh đất này đã có cách đây khoảng 700 năm . Cùng với những biến đổi của lịch sử , tên gọi và địa dư hành chính xã Vũ Vinh cũng khác nhau qua các thời kì :

     + Thời kì kháng chiến chống Pháp nhân dân xã Vũ Vinh chiến đấu trong hai xã Cao Thắng và Hợp Tiến ( Cao Thắng gồm thôn Đông Vinh thôn Bộ La và xã Vũ Thắng- Hợp Tiến gồm xóm Đông Tiến , Nam Tiến, Trung Hòa và xã Việt Thuận)

ư Diện tích, dân số, đơn vị hành chính

    + Diện tích: 399 ha

    + Dân số: 5000 người

    + Thôn hành chính: 5 thôn

-          Thôn Đông Vinh

-          Thôn Bộ La

-          Thôn Nhân Hòa

-          Thôn Việt Tiến

-          Thôn Trung Hòa

ư Truyền thống và những đóng góp lớn lao

   Vũ Vinh là miền quê văn hiến với nhiều truyền thống tốt đẹp. Tiêu biểu là:

    + Giàu truyền thống cách mạng:

        - Trong thời kì kháng chiến chống Pháp: Cùng với nhân dân các vùng lân cận, nhân dân Vũ Vinh kiên cường chiến đấu chống trả những trận càn lớn nhỏ của thực dân Pháp đóng góp không ít máu xương cho cuộc chiến chống thực dân pháp :29 liệt sỹ , 5 thương binh

       - Trong thời kì chống Mỹ: Nhân dân xã Vũ Vinh đóng góp to lớn về sức người và sức của.

       - Hàng ngàn tấn lương thực do người dân Vũ Vinh thắt lưng buộc bụng gửi ra tiền tuyến

      - 131 người con Vũ Vinh hi sinh

      - 57 người là thương binh liệt sĩ.

Sau ngày 30/4/1975: Có 12 người con Vũ Vinh là liệt sỹ

15 mẹ đã đ­ợc Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu ( Mẹ Việt Nam anh hùng)

   + Truyền thống lao động:

 Người dân Vũ Vinh cần cù , thông minh trong lao động. Là xã có năng xuất lúa cao của huyện của tỉnh.

-          Người dân Vũ Vinh nổi tiếng khéo tay trong làm nghề truyền thống: Dệt lụa, dệt hàng, đan lát (Lụa Bộ La đã từng đ­ợc khắp nơI trong nước biết tiếng)

 + Truyền thống hiếu học:

 ỏằž một làng quê mà cứ b4 người có một tú tài và cứ 30 người thì có một người đạt học vị cử nhân trở lên thì quả là đáng tự hào và trân trọng

II/ TRUYỏằ€N THỏằNG NHÀ TRặ¯ỏằœNG

     Trường THCS Vũ Vinh – Vũ Thư đ­ợc thành lập từ năm 1968. Cùng với dòng chảy của lịch sử , từ ngày thành lập đến nay , trường có những thanh đổi về cơ sở vật chất địa điểm đặt, đội ngũ quản lý , đội ngũ giáo viên cũng như quy mô phát triển

 

 

Tên gọi trường qua các thời kì

Đội ngũ giáo viên

Só lớp- số học sinh

Từ năm.... đến năm.... Trường cấp II Vũ Vinh

 

 

Từ năm.... đến năm.... Trường cấp I, II Vũ Vinh

 

 

Từ năm.... đến năm.... Trường PTCS Vũ Vinh

 

 

Từ năm.... đến năm.... Trường THCS Vũ Vinh

 

 

 

 

 

 

 

CÁN Bỏằ˜ QUảN LÝ QUA CÁC THỏằœI KÌ

 

 

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Năm 1977 đến năm 1981   thầy :

 Đặng Xuân Thư

Năm 1977 đến năm 1981   thầy :

Nguyễn ngọc Du

Năm 1981 đến năm 1985   thầy :

 Bùi Đình Phiến

Năm 1981 đến năm 1985   cô :

 Bùi Thị Thân

Năm 1985 đến năm 1995   thầy :

 Bùi Đình Phiến

Năm 1985 đến năm 1995   thầy :

Trần Trung Tiến

Năm 1995 đến năm 2001   thầy :

Trần Trung Tiến

Năm 1995 đến năm 2011   cô :

Trần Thị Dung

Năm 2002 đến năm 2008   thầy :

 Lê Công Tâm

 

Năm 2009 đến nay cô :

 Bùi Thị Phượng

Năm 2011 cô :

 Hoàng Thị Thu Vân

 

 

         Vũ Vinh là một xã có truyền thống hiếu học , ngay từ thời phong kiến, thời Pháp thống trị , việc học hành vẫn đ­ợc coi trọng. Từ khi thành lập trường cấp II( THCS) đến nay, tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị , song đ­ợc sự quan tâm của lãnh đạo ,chỉ đạo của Đảng chính quyền địa phương , sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, phụ huynh học sinh và sự tận tâm, nỗ lực cống hiến của các thế hệ thầy cô giáo, , trường vẫn có vị thế cao về chất lượng và hiệu quả đào tạo.

HIỏằ†U QUả ĐÀO Tỏº O

 ư/ Số người thi đỗ tốt nghiệp cấp II( THCS)

 ư/ Cựu học sinh nhà trường

     + Số người có trình độ tú tài : 1.138 người

     + Số người có trình độ thạc sỹ :

     + Số người có trình độ tiến sỹ:

     + Số người là sỹ quan cấp tá trở lên: 21 người

     + Số người là cán bộ cấp trung ương:

     + Số người là cán bộ tỉnh , huyện từ trưởng phòng trở lên: 6 người

 Tự hào về truyền thống tốt đẹp của nhà trường của địa phương tập thể cán bộ , giáo viên , nhan viên nhà trường hôm nay đang tiếp tục vươn lên để tụ hoàn thiện mình để hoàn thiện nhiệm vụ vẻ vang- nhiệm vụ” trồng người” xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn xã hội.

 

 

 

 

Tác giả: Bùi Thị Phượng